Kinh tế - Công nghệ


Ý nghĩa của Luật An ninh Quốc gia Hong Kong với kinh tế Trung Quốc
  • 15:35
  • |
  • 18-07-2020
Trong bài viết đăng tải trên trang Interpreter, nhà nghiên cứu kinh tế-chính trị Imogen T.Liu cho rằng ổn định chính trị ở Hong Kong là rất cần thiết đối với Bắc Kinh về mặt kinh tế.

Đề xuất