Chính trị - Xã hội


Y tế cơ sở: Ký xong quyết định, bác sỹ 'lặn tăm'
  • 15:52
  • |
  • 01-11-2018
Những năm qua, chúng tôi đã tuyển bác sỹ đi học để nâng cao trình độ. Tuy nhiên, Giám đốc Sở Y tế đã ký quyết định rồi nhưng họ thậm chí không đến lấy cả quyết định.

Đề xuất