Thế giới


Ý tưởng giúp New Delhi can dự mạnh mẽ vào Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
  • 11:50
  • |
  • 04-05-2019
Các ý tưởng này đều nhằm nâng cao tầm nhìn chung về một khu vực “tự do, cởi mở và mang tính bao hàm” mà Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và các nước khác, đã và đang thúc đẩy.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018