Văn hóa - Thể thao


Ý tưởng thành lập ngân hàng Triều Tiên để "hướng tới hòa bình"
  • 05:42
  • |
  • 13-10-2019
Ý tưởng thành lập ngân hàng với số tiền 1.000 tỷ won (835,7 triệu USD) lần đầu tiên được Thị trưởng thành phố Busan Oh Keo-don đề xuất lên Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồi giữa tháng 2/2019.

Đề xuất