Kinh tế - Công nghệ


Yếu tố cần thiết để nâng cao vai trò của G7 trong nền kinh tế toàn cầu
  • 11:47
  • |
  • 14-06-2021
Trong bối cảnh đại dịch và các mối đe dọa từ biến đổi khí hậu, bất bình đẳng, Hội nghị thượng đỉnh 2021 là cơ hội ngoại giao để 7 quốc gia chiếm 40% GDP toàn cầu này thể hiện một mặt trận thống nhất.

Đề xuất