Kinh tế - Công nghệ


Yếu tố làm thay đổi cuộc chơi trên thị trường ôtô ở châu Phi
  • 19:05
  • |
  • 25-12-2021
Nhu cầu về phụ tùng ôtô chất lượng, dịch vụ bảo dưỡng tăng, thương mại điện tử, điện khí hóa và số hóa, có thể trở thành yếu tố thay đổi cuộc chơi cho sự phát triển của thị trường ôtô ở châu Phi.

Đề xuất