Thế giới


Yếu tố Nga trong chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Ấn Độ
  • 17:41
  • |
  • 15-12-2021
Những nỗ lực của Ấn Độ phù hợp với chiến lược "Xoay trục sang châu Á" của Nga được đưa ra năm 2014, sau khi quan hệ của Moskva với Mỹ và châu Âu “chạm đáy” do cuộc khủng hoảng Crimea.

Đề xuất