Kinh tế - Công nghệ


'Bài học Tokyo' đối với một số nền kinh tế trên thế giới
  • 10:53
  • |
  • 06-02-2019
"Bài học Tokyo" có thể sẽ rất hữu ích với những nước dễ rơi vào tình trạng trì trệ kinh niên với gánh nặng nợ nần kéo dài mà giới hoạch định chính sách không thể gỡ rối được.

Đề xuất