Nổi bật

Những điểm ưu tiên của nền kinh tế thời COVID-19

Các chuyên gia dự đoán dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ tiếp tục thúc đẩy những thay đổi lớn trong mô hình tiêu thụ và sản xuất, từ đó sẽ mang lại sự chuyển đổi cơ cấu rộng lớn hơn.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 14:16
  • |
  • 07-07-2020

Xem toàn bộ tin độc quyền
chỉ với

adv1