Giới Thiệu

Quý khách hiện tại chưa sử dụng gói cước nào. Quý khách có thể đăng ký các gói cước dưới đây:
  • Vietnamplus_ Vip Ngày 2.000đ/ngày
  • Vietnamplus_ Vip tuần 10.000đ/tuần
  • Vietnamplus_ Vip tháng 30.000đ/tháng
  • Vietnamplus_ Vip 3 tháng 50.000đ/3 tháng
  • Vietnamplus_ Vip 6 tháng 100.000đ/6 tháng
  • Vietnamplus_ Vip năm 200.000đ/1 năm
  • Vietnamplus_ Vip 6 Tháng 100.000đ/6 Tháng
  • Vietnamplus_ Vip 1 năm 200.000đ/1 năm