Kinh tế - Công nghệ


“Cuộc chiến” với nền tảng mạng xã hội nhìn từ vụ Facebook-Australia
  • 07:21
  • |
  • 03-03-2021
Sự hợp tác của Facebook là một thắng lợi lớn trong nỗ lực của Australia khiến hai gã khổng lồ Internet là Google và Facebook phải trả tiền nội dung cho báo chí mà họ sử dụng.

Đề xuất