Kinh tế - Công nghệ


'Đã tới lúc Nhật Bản tái khởi động tiến trình cải cách kinh tế'
  • 15:37
  • |
  • 14-07-2020
Nền kinh tế Nhật Bản đang cần những cú huých mạnh, các gói kích thích kinh tế gần đây được ví chỉ như steroid được bơm vào các tĩnh mạch đang bị "teo lại" của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Đề xuất