Kinh tế - Công nghệ


''Những con cá nhỏ'' trong ngoại giao tiền tệ ở Thái Bình Dương
  • 13:31
  • |
  • 06-07-2020
Các nước có nhiều công cụ khác nhau để gây dựng được tầm ảnh hưởng và thúc đẩy sức mạnh, trong đó, “ngoại giao tiền tệ” là một trong những chính sách được nhiều quốc gia lựa chọn.

Đề xuất