Chính trị - Xã hội


'Nói không nên phạt tiền giáo viên thì nghe rất buồn cười'
  • 14:51
  • |
  • 05-10-2018
Xâm phạm thân thể, nhân phẩm trẻ em thì mọi công dân đều bị phạt theo pháp luật, tại sao giáo viên lại không? Nói không nên phạt tiền với giáo viên nghe rất buồn cười," tiến sỹ Lê Trường Tùng chia sẻ.

Đề xuất