Thế giới


“Quyền lực trung gian” của Indonesia đối với khu vực và thế giới
  • 15:14
  • |
  • 22-03-2021
Indonesia xây dựng quỹ đạo của mình như một "lực lượng xây dựng và kiến tạo hòa bình" trên thế giới, góp phần vào nền hòa bình trong khu vực và trên toàn thế giới.

Đề xuất