'Sự ra đi' của John Bolton có làm đảo lộn chính sách của Mỹ?
  • 06:17
  • |
  • 15-09-2019
Việc ông Bolton mất chức có tác động đến chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc hay không đã trở thành tiêu điểm quan tâm của dư luận.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019