Kinh tế - Công nghệ


[Video] Những điều ít người biết về Trạm vũ trụ quốc tế ISS
  • 09:57
  • |
  • 22-06-2018
Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) được xây dựng suốt 13 năm bắt đầu từ năm 1998, thông qua hơn 70 chuyến bay lên không gian của người Nga và người Mỹ, chi phí xây trạm ISS khoảng 100 tỷ USD.

Đề xuất