Kinh tế - Công nghệ


‘Vinalines rất hấp dẫn với những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn’
  • 07:54
  • |
  • 10-08-2018
Vừa trải qua một giai đoạn tái cơ cấu, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã khởi đầu một diện mạo mới khi mở rộng đầu tư kinh doanh thêm cả cảng biển và dịch vụ hàng hải logistics.

Đề xuất