Thế giới


10 vấn đề đang chờ đợi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
  • 10:08
  • |
  • 26-01-2021
Tạp chí Chính trị Thế giới đã dự báo 10 vấn đề Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ đối mặt năm 2021 trong bối cảnh nước Mỹ có tổng thống mới và dịch COVID-19 vẫn hoành hành.

Đề xuất