Thế giới


5 năm sau “cơn bão” Brexit, châu Âu trở nên đoàn kết hơn?
  • 13:27
  • |
  • 11-07-2021
Dù Anh đã chính thức cắt đứt mọi ràng buộc thành viên với EU từ ngày 1/1/2021 sau thỏa thuận thương mại lịch sử, song mối quan hệ Anh-EU hậu Brexit vẫn còn những rào cản.

Đề xuất