Kinh tế - Công nghệ


Ai giữ lợi thế trong mối quan hệ thương mại Australia-Trung Quốc?
  • 16:15
  • |
  • 23-06-2020
Thương mại hai chiều, hàng hóa và dịch vụ với Trung Quốc chiếm 33% tổng kim ngạch xuất khẩu của Australia và 19% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Đề xuất