Kinh tế - Công nghệ


Anh gia nhập Hiệp định CPTPP: Cuộc chơi các bên cùng thắng
  • 22:29
  • |
  • 27-06-2021
Theo The Straits Time, Hiệp định CPTPP với sự tham gia của Anh sẽ là “cuộc chơi cùng thắng” đối với cả Anh và châu Á, cũng như các nền kinh tế thành viên khác.

Đề xuất