Thế giới


Anh và EU xây dựng mối quan hệ 'bình thường mới' hậu Brexit
  • 13:48
  • |
  • 16-01-2021
Việc hai bên chính thức phê chuẩn Hiệp định Thương mại và Hợp tác báo hiệu sự khởi đầu của trạng thái “bình thường mới” trong mối quan hệ giữa EU và Vương quốc Anh.

Đề xuất