Kinh tế - Công nghệ


Ba cửa ải quan trọng trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc
  • 08:14
  • |
  • 10-11-2018
Báo Liên hợp Buổi sáng của Singapore mới đây đăng bài viết cho rằng đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc cần phải vượt qua 3 cửa ải quan trọng mới có thể đạt được những thỏa thuận mang tính thực chất.

Đề xuất