Chính trị - Xã hội


Ba kịch bản về chính sách đối ngoại của Ấn Độ hậu bầu cử
  • 15:42
  • |
  • 15-05-2019
Ấn Độ sẽ hoàn tất cuộc bầu cử Hạ viện trong tháng 5 này, và sau khi cuộc bầu cử kết thúc, một trong ba kịch bản khả thi dưới đây có thể sẽ xảy ra.

Đề xuất