Thế giới


Ba lý do ông Joe Biden nên tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên
  • 15:29
  • |
  • 31-12-2020
Tiến trình xoay quanh vấn đề chính trị liên quan đến mối quan hệ Mỹ-Triều, thay vì tập trung vào phi hạt nhân hóa, sẽ có cơ hội thành công cao hơn và ngăn chặn một cuộc xung đột với Triều Tiên.

Đề xuất