Kinh tế - Công nghệ


Ba tín hiệu từ đòn trả đũa thương mại với Mỹ của Trung Quốc
  • 07:36
  • |
  • 10-08-2018
Từ khi Mỹ phát động cuộc chiến thương mại, Bắc Kinh luôn nói rằng không muốn cuộc chiến thương mại, cũng không sợ cuộc chiến thương mại. Nếu Mỹ khăng khăng tiến hành, Trung Quốc sẽ chiến đấu tới cùng.

Đề xuất