Thế giới


Bài học rút ra từ kiểm soát các bệnh không lây nhiễm ở châu Phi
  • 07:46
  • |
  • 22-06-2019
Các nghiên cứu cho thấy các bệnh không lây nhiễm đang ngày càng trở thành một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Nam Phi.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018