Thế giới


Bầu cử địa phương - Bài toán “trắc nghiệm” với Thủ tướng Italy
  • 15:35
  • |
  • 24-09-2020
Nếu phe đối lập do đảng cực hữu Liên đoàn của ông Matteo Salvini đứng đầu có thể giành thắng lợi tại bất kỳ vùng nào tại Tuscany, Marche và Puglia, điều đó có thể gây quan ngại cho Thủ tướng Conte.

Đề xuất