Kinh tế - Công nghệ


Bộ trưởng Bộ Tài chính nói gì về loạt vấn đề nóng năm 2019?
  • 08:10
  • |
  • 30-01-2019
Nhìn lại một năm theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng là thắng lợi kép, vị tư lệnh ngành tài chính vẫn không quên nhắc tới chuyện giải ngân vốn đầu tư công chậm hay nợ nước ngoài của quốc gia còn ở mức cao.

Đề xuất