Chính trị - Xã hội


Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cam kết chấn chỉnh tình trạng 'đem con bỏ chợ'
  • 16:00
  • |
  • 05-06-2018
Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, các đại biểu đã đặt câu hỏi về thực trạng các doanh nghiệp xuất khẩu lao động “đem con bỏ chợ” khiến cho người lao động bơ vơ, nợ nần.

Đề xuất