Kinh tế - Công nghệ


Bốn cách giúp châu Phi tận dụng thời cơ của làn sóng mới
  • 16:08
  • |
  • 15-03-2019
Sức hấp dẫn hiện nay của châu Phi đang tạo ra làn sóng quan tâm mới từ thế giới bên ngoài đối với châu lục, tuy nhiên, châu Phi sẽ phải làm gì để hưởng lợi từ xu hướng mới này.

Đề xuất