Kinh tế - Công nghệ


Bphone 3: Canh bạc ‘tất tay’ của CEO Nguyễn Tử Quảng?
  • 16:14
  • |
  • 16-10-2018
Bỏ tới 1.000 tỷ đồng ra làm Bphone, sau hai lần ra mắt, kết quả nhận được “chỉ là những tràng vỗ tay” như Nguyễn Tử Quảng từng nói không khiến ước mơ có phần lãng mạn của Bkav dừng lại.

Đề xuất