Thế giới


Các kịch bản cho quốc phòng châu Âu thời hậu Brexit
  • 08:32
  • |
  • 18-04-2019
Ông Jean-Claude de Miscault, nhà nghiên cứu độc lập và chuyên gia về quốc phòng, nhận định Brexit sẽ không ảnh hưởng đến dự án xây dựng quân đội châu Âu.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018