Kinh tế - Công nghệ


Các nền kinh tế mới nổi thu hẹp khoảng cách với nền kinh tế phát triển
  • 15:09
  • |
  • 28-08-2020
Năm 2020 lại là thời điểm tốt mà các nhà kinh tế học gọi là "hội tụ tiến hóa," mô tả việc các nền kinh tế nghèo phát triển nhanh hơn các nền kinh tế giàu, khoảng cách thu nhập được thu hẹp.

Đề xuất