Thế giới


Các nước lớn nhìn nhận thế nào về Thế vận hội Tokyo 2020?
  • 15:16
  • |
  • 30-07-2021
Ngày 23/7, thời điểm khai mạc Olympic Tokyo 2020 cuối cùng cũng đã đến. Đây cũng là dịp để hiểu rõ hơn các nước lớn nhìn nhận như thế nào về Olympic Tokyo 2020.

Đề xuất