Kinh tế - Công nghệ


Cách thức "chiến tranh" mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump
  • 10:44
  • |
  • 29-08-2018
Sau gần hai thập kỷ chỉ triển khai hành động quân sự vào mục đích chiến lược ở Trung Đông, chính quyền Trump đã chuyển sang cách thức đấu tranh mới là dùng sức mạnh kinh tế để trừng phạt đối thủ.

Đề xuất