Kinh tế - Công nghệ


Cách thức giúp Mỹ giảm sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc
  • 16:26
  • |
  • 31-07-2020
Có một cách tốt hơn nhằm tăng cường năng lực sản xuất của Mỹ so với việc cố gắng tìm cách lấy lại việc làm đã bị mất đó là giúp đầu tư vào Mỹ dễ dàng hơn, bắt đầu với các quy định về thuế.

Đề xuất