Kinh tế - Công nghệ


Canada thay đổi chiến thuật trong giao thương với Trung Quốc
  • 08:44
  • |
  • 17-11-2018
Chiến thuật trong đàm phán của Canada là thay vì tập trung đàm phán về một thỏa thuận thương mại toàn diện, Ottawa đặt mục tiêu đạt được các thỏa thuận theo từng lĩnh vực.

Đề xuất