Kinh tế - Công nghệ


Căng thẳng thương mại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ đi tới đâu?
  • 09:20
  • |
  • 20-07-2019
Mâu thuẫn thương mại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đang leo thang vì Tokyo dường như đang chuẩn bị mở rộng phạm vi kiểm soát xuất khẩu của mình vượt ra ngoài các nguyên liệu công nghệ cao.

Đề xuất