Thế giới


Cạnh tranh phát triển vắcxin trên quy mô toàn cầu
  • 13:23
  • |
  • 23-09-2020
Theo Thời báo Hàn Quốc số ra mới đây, cuộc cạnh tranh phát triển vắcxin ở quy mô toàn cầu đang trở nên ngày càng gay gắt khi đây được coi là giải pháp cơ bản duy nhất để sớm chấm dứt dịch COVID-19.

Đề xuất