Kinh tế - Công nghệ


Cạnh tranh Trung-Nhật trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương
  • 15:34
  • |
  • 29-11-2020
RCEP là bước đi đầu tiên để mở rộng thương mại tự do ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và bước đi tiếp theo là hướng tới FTA ba bên giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đề xuất