Kinh tế - Công nghệ


Câu thần chú 'Nước Mỹ trước tiên' và quản trị kinh tế toàn cầu
  • 07:50
  • |
  • 05-12-2018
Câu thần chú “Nước Mỹ trước tiên” theo chủ nghĩa khác biệt này có nghĩa như thế nào đối với quản trị kinh tế toàn cầu, vốn là cấu thành của “trật tự dựa trên luật lệ?”

Đề xuất