Kinh tế - Công nghệ


Chặng đường dài cho ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc
  • 10:45
  • |
  • 03-12-2020
Hầu hết người Trung Quốc ủng hộ đất nước tiếp tục đầu tư vào công nghệ vũ trụ, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ vẫn tiếp tục rao giảng chủ nghĩa dân túy, cho rằng khoản đầu tư này là “lãng phí.”

Đề xuất