Kinh tế - Công nghệ


Châu Âu hợp lực để giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn cung chip bên ngoài
  • 10:09
  • |
  • 08-07-2021
Việc nhập khẩu phụ tùng ôtô và các linh kiện khác từ châu Á bị chặn đã gây khó khăn cho các nhà sản xuất ôtô ở Cộng hòa Séc và nước ngoài trong nhiều tháng.

Đề xuất