Kinh tế - Công nghệ


Châu Phi đã đi chệch hướng trong vấn đề chủ quyền kỹ thuật số?
  • 16:59
  • |
  • 10-05-2021
Các nhà phân tích cho rằng nếu châu Phi muốn giành lại quyền kiểm soát nền kinh tế kỹ thuật số, các quốc gia cần phải suy nghĩ lại về các chính sách thuế và quy định của họ.

Đề xuất