Thế giới


Châu Phi: Nguy cơ từ máy bay không người lái trong tay phiến quân
  • 13:28
  • |
  • 17-07-2021
Thiết bị bay không người lái có nhiều công dụng tích cực, tuy nhiên, nếu chúng nằm trong tay các nhóm vũ trang phi nhà nước thì có thể sẽ gây ra mối đe dọa mà các chính phủ phải sẵn sàng đối phó.

Đề xuất