Thế giới


Chìa khóa để Mỹ mở rộng ảnh hưởng ở Đông Nam Á
  • 07:11
  • |
  • 12-08-2021
Để tái khẳng vai trò lãnh đạo trong khu vực Đông Nam Á, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nên tăng cường cam kết đối với các hiệp định thương mại song phương và đa phương tham vọng hơn.

Đề xuất