Kinh tế - Công nghệ


Chiến lược 20 năm phát triển ngành cao su của Thái Lan
  • 09:25
  • |
  • 11-12-2019
Người trồng cao su ở quốc gia Đông Nam Á này đã phải vật lộn với tình trạng giá cả xuống thấp trong những năm qua, do sự suy giảm nhu cầu toàn cầu.

Đề xuất