Kinh tế - Công nghệ


Chiến lược bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mới của Trung Quốc
  • 08:33
  • |
  • 09-10-2018
Trung Quốc biết rằng nếu nước này thất bại trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, giai đoạn phát triển kinh tế tiếp theo có thể sẽ chứng kiến sự sụt giảm đáng kể

Đề xuất